Elektriker i Uddevalla - El Total

Luftvärmepump

Skapa en behagligare innetemperatur med en luftvärmepump. Vi hjälper privatpersoner, bostadsrättsföreningar och företag i Uddevalla och hela Västsverige.

010-333 28 00 | info@eltotal.se

Sänker dina energikostnader

Installera luftvärmepump

Att installera en luftvärmepump är ett miljövänligt och energisnålt sätt att få ner dina uppvärmningskostnader och få bättre inomhuskomfort. För att installera en värmepump krävs en certifierad kyltekniker, vilket också gör att du som kund kan vara trygg med din installation och vara säker på att garantin gäller. På El Total har vi certifierade kyltekniker som hjälper dig med allt från rådgivning till installation, så att du hittar rätt värmepump för optimal energibesparing och komfort.

Vi installerar värmepumpar och kylanläggningar i allt från fritidshus till kommersiella fastigheter.

installera luftvärmepump

Luftvärmepump för värme

Att installera en luftvärmepump är ett effektivt och miljövänligt sätt att sänka sina driftskostnader i en fastighet, särskilt vid övergång från uppvärmning av direktverkande el. Dessutom bidrar en värmepump till ett förbättrat inomhusklimat med behagligare temperatur.

Luftvärmepump för kyla

Förutom att vara en tillförlitlig värmekälla, så är en luftvärmepump även bra på att kyla ned inne när det är varmt ute. På så sätt får du komfort året om – kyligare innetemperatur på varma sommardagar och varmare innetemperatur på kalla vinterdagar.

Luftvärmepump för luftrening

Utöver att värma upp och kyla ned så renar även värmepumpen din luft. Med hjälp av ett integrerat filter elimineras damm, pollen, rök, bakterier och andra föroreningar från luften. Dessa filter hjälper till att skapa en renare inomhusmiljö, vilket är särskilt viktigt för personer med allergier eller astma.

Panasonic PRO-partner

Vi på El Total hjälper er att välja rätt luftvärmepump utifrån era behov och förutsättningar och är med er hela vägen. Vi har kylcertifikat kategori 1 och gör installationer i allt från fritidshus till kommersiella fastigheter.

Vi arbetar tillsammans med Panasonic och som en Panasonic PRO-partner erbjuder vi våra kunder hela 5 års garanti på hela installationen.

Frågor och svar om luftvärmepump

Hur fungerar en luftvärmepump?
En luftvärmepump fungerar genom att flytta värme från en plats till en annan. När det används för uppvärmning, tar utomhusenheten upp värme från luften, även vid kalla temperaturer, och komprimerar ett köldmedium för att göra det varmare. Detta varma köldmedium överförs till inomhusenheten, där det avger värme genom en förångare. En fläkt blåser sedan den varma luften in i rummet.

Vid kylning arbetar luftvärmepumpen omvänt: köldmediet komprimeras för att bli kallt och den kalla luften blåses inomhus för att sänka temperaturen.

Vad ska man tänka på när man väljer luftvärmepump?

  • Välj en värmepump som klarar värme/kylbehovet i ditt hem eller lokalen den ska monteras i.
  • Kontrollera energimärkningar som SCOP och SEER för att hitta en energieffektiv pump.
  • Väl en värmepump som är anpassad för vårt nordiska klimat.
  • Tänk på vilka funktioner som är viktiga, exempelvis fjärrstyrning, mobilapp och luftrening.
  • Välj en värmepump från en välkänd tillverkare med bra garantier och från en installatör som finns nära till hands.

Vilka energimärkningar finns det på luftvärmepumpar och vad betyder de?

  • SCOP (Seasonal Coefficient of Performance): Mäter värmeeffektiviteten över en säsong. Högre SCOP betyder bättre energieffektivitet.
  • SEER (Seasonal Energy Efficiency Ratio): Mäter kylningsförmågan över en säsong. Högre SEER indikerar bättre energieffektivitet.
  • Energiklass: Luftvärmepumpar klassificeras från A+++ (högsta) till D (lägsta). Högre klass innebär mer energieffektivitet.

Ner till vilken temperatur fungerar en luftvärmepump?
En luftvärmepump fungerar oftast effektivt ner till cirka -15°C till -25°C, beroende på modell och tillverkare.

Är det lönt att byta ut sin gamla luftvärmepump till en ny?
En ny värmepump är oftast mer energieffektiv och kräver mindre underhåll så det kan vara lönt att byta till en ny. Dessutom har nya värmepumpar bättre och mer miljövänligt köldmedium.

Kräver luftvärmepump något underhåll?
Även om luftvärmepumpar kräver förhållandevis lite underhåll så behöver man kontinuerligt rengöra filtret i inomhusdelen och hålla utomhusdelen ren och fri från smuts för god luftcirkulation.

Det är också bra att ta hjälp av en installatör för att rengöra förångar- och kondensorlindorna periodiskt för att säkerställa effektiv värmeöverföring samt kontrollera köldmediumnivån och att det inte finns något läckage.

Kontakta oss

Är det dags att installera en värmepump?

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig inom kort!