Elektriker i Uddevalla - El Total

Tjänster

El Total är en helhetsleverantör inom elinstallationer. Vi tar ansvar för hela processen, från projektering till driftsättning, inklusive förberedelser och hårdvara.

010-333 28 00 | info@eltotal.se

VÅRA TJÄNSTER

Detta gör vi på El Total

Det finns ingen begränsning i vare sig storlek eller komplexitet på en elinstallation vi kan utföra, men för att ge er en överblick av vårt erbjudande inom elinstallationer har vi delat in det i sex olika kategorier:

Vi erbjuder smarta lösningar för elbilsladdning till bostäder och företag. Våra erfarna elektriker har bred expertis inom installation och stor kunskap om den senaste tekniken.

Vi erbjuder professionella installationer av solceller för villor, BRF:er och kommersiella fastigheter. Med fokus på engagemang och noggrannhet kan vi garantera hållbara lösningar inom solenergi.

Energioptimering är avgörande med dagens volatila energipriser. Vi utför noggranna analyser i fastigheter och identifierar förbättringsåtgärder för en ekonomisk och miljövänlig lösning.

Vi erbjuder helhetslösningar inom teknik och säkerhet till företag, brf:er och privatpersoner. Vi installerar kompletta datanät och komplexa lösningar inom säkerhet.

Att installera värmepump är ett miljövänligt och energisnålt sätt att få ner sina värmekostnader. Vi hjälper dig med allt från rådgivning till installation.

I vår portfölj hittar ni elinstallationer som vi har utfört åt både privatkunder, kommuner och företag, med ett spann från det minsta servicearbetet till en komplett entreprenad.