Elektriker i Uddevalla - El Total

Svenska kyrkans kontor

Svenska Kyrkans kontor i Uddevalla genomgick en stor förändring i deras lokaler på 900 kvadratmeter. Vi var med och anpassade kontorsutrymmet för att möta deras behov. Våra åtgärder inkluderade installation av ny kanalisation (kabelstegar och rör i väggarna), montering av fönsterbänkskanaler längs alla väggar, och framdragning av el till uttag och maskiner. 

Vi implementerade även ett nytt datanät och installerade brandlarm i hela lokalen. Utöver detta genomförde vi en stamrenovering och standardhöjning av åtta lägenheter. I varje lägenhet byttes all el ut, vi installerade nya kök och badrum med golvvärme. Vi utförde även elarbeten i samband med montering av nya kylmaskiner och ventilationsaggregat.

Om arbetet

Utfördes: Avslutat
Beställare: Svenska Kyrkan