Elektriker i Uddevalla - El Total

PL Fraktservice

Ett givande samarbete med PL Fraktservice. Från enkla serviceinsatser växte projektet till en omfattande modernisering av deras belysningssystem. PL Frakt har en dygnet-runt-verksamhet, och genom vår energibesparingskalkyl såg vi att hela investeringen betalar sig själv på mindre än två år. 

Genom att byta ut äldre lysrör till effektiva LED-armaturer med sensorstyrning har PL Frakt inte bara minskat sin energiförbrukning utan även sänkt driftskostnaderna. Resultatet är ekonomiskt fördelaktigt och har samtidigt skapat en arbetsmiljö med jämnare belysning. Utöver detta har vi bidragit med elinstallationer för nya kylrum och monterat effektiva ridåfläktar över portarna.

Om arbetet

Utfördes: Pågående
Beställare: PL Frakt