• Elektriker i Uddevalla, El Total AB

Integritetspolicy

EL TOTAL AB värnar om din personliga integritet. För att tydliggöra hur vi hanterar dina personuppgifter har vi uppdaterat vår integritetspolicy i enlighet med det nya EU-direktivet, GDPR (General Data Protection Regulation), som börjar gälla den 25 maj 2018.

EL TOTAL AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.

Vi kan komma att göra ändringar i vår integritetspolicy för att återspegla förändringar i vår verksamhet eller gällande lag. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid här på vår hemsida.

Vilka personuppgifter vi behandlar och varför
EL TOTAL AB behandlar bara personuppgifter för att bedriva en ändamålsenlig verksamhet och för att följa lagar och regler.

De vanligaste anledningarna till att EL TOTAL AB behandlar uppgifter om dig är att du är anställd, kund, samarbetspartner, leverantör eller om du söker en tjänst eller av annan anledning kontaktar EL TOTAL AB.

De flesta uppgifter EL TOTAL AB behandlar om dig samlas in direkt från dig. Vilka uppgifter vi kan komma att samla in beror på ändamålet med behandlingen och kan expelelvis vara:

  • Förnamn och efternamn
  • Företagsnamn
  • Organisationsnummer
  • Personnummer
  • Adress
  • Telefonnummer
  • E-post
  • IP-adress. När du besöker vår hemsida använder vi cookies, du hittar mer information om hur vi behandlar cookies i vår cookiepolicy.

Hur länge vi sparar personuppgifter
Dina personuppgifter sparas endast så länge som det finns ett behov av att spara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för. EL TOTAL AB kan komma att spara uppgifterna längre om det behövs för att följa lagkrav eller för att bevaka El total väst AB rättsliga och affärsmässiga intressen.

Var behandlas personuppgifterna
Vi strävar alltid efter att utföra behandlingen inom EU/EES. I vissa situationer kan dock informationen komma att överföras till, och behandlas i, land utanför EU/EES av oss, eller annan leverantör eller underleverantör.

Vi använder oss av Cookies
Våra cookies förbättrar tillgången till vår hemsida och identifierar återkommande besökare. Du hittar mer information om hur vi behandlar cookies i vår cookiepolicy.

Rätt att begära information
Vill du veta om hur EL TOTAL AB behandlar personuppgifter om dig, skicka en undertecknad begäran till info@eltotal.se. Du har rätt att begära information om personuppgifter som behandlas om dig hos EL TOTAL AB och att få uppgifter rättade.

Cookiepolicy

Våra cookies förbättrar tillgången till vår webbplats och identifierar återkommande besökare.

Vad är cookies?

Cookies är små filer som samlar in och lagrar små mängder data när du surfar, som senare kan nås av vår webbserver eller din egen dator för att ge en mer anpassad webbläsarupplevelse.

En cookie skapas ibland när du laddar upp en ny webbsida och lagras sedan i webbläsarens minne. Detta gör det möjligt för denna webbplats att använda den här informationen för att komma ihåg dina personliga inställningar och inställningar när du besöker webbplatsen.

Cookies används ofta när du loggar in på en webbplats eller skickar in ett formulär, så att vi kan använda den informationen under vår tjänst och förhindra att du anger samma information vid flera tillfällen.

Det är möjligt att inaktivera cookies i din webbläsare, men det kommer sannolikt att leda till en mindre webbläsarupplevelse.

Google Analytics är en webbstatistiktjänst som spårar hur människor hittar och använder webbplatser. Informationen är anonym och hjälper webbansvariga att planera förbättringar på webbplatser.