• Elektriker i Uddevalla, El Total AB
  • Elektriker i Uddevalla, El Total AB

Energioptimering

Med volatila energipriser har det aldrig varit mer aktuell att få kontroll på sin energianvändning och försöka sänka sin elförbrukning. Att energioptimera sin fastighet är ofta en väldigt bra investering, både för ekonomin och miljön.

Vi gör en grundlig analys av elanläggningen i fastigheten och identifierar möjliga förbättringsåtgärder och presenterar en åtgärdsplan med en energibesparingskalkyl.

I många fall så har man en för hög abonnemangssäkring och med en energianalysator kan vi mäta hela anläggningen över tid och utifrån loggarna göra åtgärder som jämnar ut belastningen.
Man kan också hitta fel i elanläggningen eller förbrukare som inte mår bra som annars är svåra att upptäcka.

Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig inom kort