Elektriker i Uddevalla - El Total

Bryte Carwash

Vi ansvarade för samtliga elinstallationer i samband med etableringen av Bryte Carwash’s nya automatiska biltvätt. Anläggningen utnyttjar solenergi för att värma regnvatten och har implementerat en biologisk reningsprocess, vilket möjliggör en imponerande 95% återanvändning av tvättvattnet. 

Att vara en aktiv del av detta projekt och säkerställa den smidiga och pålitliga driften av biltvätten har varit både givande och inspirerande, särskilt med tanke på det starka fokuset på energieffektivitet och hållbarhet.

Om arbetet

Utfördes: Avslutat
Beställare: Bryte Carwash